Spirituele leraars                              

 

 

 

 

Home

Alfabetische lijst van leraars

Krishnamurti

Sri Aurobindo

Swami Sivananda

Ramana Maharshi

Satya Sai Baba

Babaji

Neem Karoli Baba

Swami Yogananda

Ananda Mayi Ma

Ramakrishna

Links

 

     

 

 

 

 

www.spiritueleleraars.com

 

 

Spirituele leraars

    

Op deze website vind u een selectie van een aantal bekende en soms minder bekende spirituele leraren. Niet alle spirituele leraars hebben hetzelfde niveau. Sommigen hebben nog maar een deel van hun spirituele weg afgelegd en moeten nog verder groeien, anderen hebben hun ego opgelost en mogelijk zelfs het Kosmisch Bewustzijn bereikt.

Toch dragen ze allen - op hun eigen manier - bij tot de spirituele groei van de hele mensheid. Ook hun persoonlijkheid en stijl kunnen onderling sterk verschillen. Sommigen gebruiken nooit symbolen of rituelen, anderen doen dit juist wel. De enen zullen werken binnen gevestigde traditie, terwijl velen juist volledig buiten de platgetreden paden stappen.

Tien bekende spirituele leraren staan hierboven afgebeeld. Van links naar rechts zijn dat: J.Krishnamurti, Sri Aurobindo, Swami Sivananda, Ramana Maharshi, Satya Sai Baba, Babaji, Neem Karoli Baba, Swami Yogananda, Ananda Mayi Ma, Ramakrishna. 

Het woord 'guru' (goeroe)

Het woord 'guru' is Sanskriet voor leraar. De letterlijke betekenis is 'hij die de duisternis verdrijft'. Iedere leraar is dus een guru. er zijn dus taal-guru's, muziek-guru's, wiskundige guru's, technische guru's. Dus ook spirituele guru's.

De term 'guru' wordt - vooral in de pers  - veel gebruikt met een negatieve bijklank. De uitgangspunten van het grootste deel van de pers zijn gebaseerd op een door en door materialistiche en cynische kijk op het leven. Het is dus niet verwonderlijk dat deze mainstream pers zich ongemakkelijk voelt als het over spiritualiteit gaat. De nieuwe spiritualiteit wordt dan ook sytematisch genegeerd, ook al is 30 % van de bevolking er wŔl mee bezig! Als het onderwerp toch eens aan bod komt, wordt het geridiculiseerd en/of totaal onge´nformeerd en bevooroordeeld afgehandeld. Deze negatieve houding in de pers heeft echter geen enkele invloed op de spirituele evolutie die nu wereldwijd aan de gang is.

In India is er per traditie een groot respect voor alle leraars en zeker voor de spirituele leraars. Veel Indiase leerlingen zullen dit respect uiten in een aantal traditionele handelingen, zoals het aanraken van de voeten van de leraar, het geven van fruit of bloemen, enz. Sommige westerlingen hebben deze traditionele handelingen overgenomen, anderen zullen hun respect op een 'westerse' manier uiten.

De Astrale Leraars

Iedereen heeft een astrale gids die ons volgt en begeleidt. Deze gids is vaak een overleden familielid of vriend. Maar er zijn ook de hogere astrale leraren. Dat zijn vergeŰvolueerde personen die het Kosmische Bewustzijn hebben bereikt en onze spirituele evolutie (en die van vele anderen) gedurende al onze levens volgen en stimuleren.

Sommige van deze zeer hoge astrale leraars incarneren bewust op deze aarde om de mensheid een spirituele duw in de rug te geven door hun aanwezigheid. Dit zijn 'avatars'.

Avatars

Avatars of Avatara's zijn heel ver geŰvolueerde astrale leraren die op deze aarde incarneren. Ze worden al geboren met een Kosmisch Bewustzijn en beginnen vaak op (heel) jonge leeftijd al met hun spirituele opdracht. In alle tijden zijn er al Avatars geweest. Een aantal van hen bevindt zich in de lijst van leraren op deze website.

Karma en re´ncarnatie

Karma en re´ncarnatie zijn twee begrippen die inherent verbonden zijn aan onze sprituele evolutie. Karma is de wet van oorzaak en gevolg. We oogsten wat we zaaien. Als een persoon of een maatschappij meedogenloos handelt, zal die persoon of die maatschappij zelf ook zo behandeld worden door anderen. Als men daarentegen mens, dier en natuur met mededogen en respect behandelt zal onze leefwereld ook meer en meer mededogend en respectvol worden. Dat is een natuurwet: de wet van Karma.

Re´ncarnatie is nauw verbonden met de wet van Karma. Om onszelf te ontdoen van ego´sme, cynisme, geweld en andere negatieve eigenschappen hebben we tijd nodig. Het is ook iets dat gebeurt met vallen en opstaan. Dat kan nooit plaats vinden in ÚÚn leven. Daarom is het nodig dat we vele levens doormaken waarin we telkens nieuwe spirituele lessen leren en onze fouten trachten te herstellen. Het bestaan van re´ncarnatie (en een leven na de dood) wordt nu steeds meer bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek van professor Ian Stevenson is hierin een mijlpaal. Hier vindt u meer informatie over re´ncarnatie.

Vegetarisme

Vegetarisme is die voedingswijze die geen gebruik maakt van eiwitten afkomstig van gedode dieren. Een vegetarische voeding en levenswijze dragen bij tot onze spirituele groei. Door het feit dat we geen dieren (laten) doden voor onze voeding verminderen we het grote lijden dat zij moeten ondergaan. Ook draagt een vegetarische voeding bij tot onze lichamelijke gezondheid en maakt ze ons ook op geestelijk vlak al iets zuiverder. Veruit de meeste spirituele leraars zullen ons met aandrang verzoeken een vegetarische voeding te gebruiken. Hier meer info over vegetarisme.

Wetenschap en spiritualiteit

Wetenschap en  ('nieuwe') spiritualiteit hoeven niet tegenstrijdig te zijn. Het zijn beide immers wegen - zoektochten - naar de waarheid. Als ze met openheid, eerlijkheid en vastberadenheid worden beoefend leiden ze naar die waarheid. Heel wat open-minded ('nieuwe') wetenschappers zijn via hun vakgebied uitgekomen op een aantal universele, spirituele wijsheden en inzichten. Dat bewijst de lijst van spirituele leraren op deze website.

 

 

 

 

tumblr site counter